imagesUI6ZNJEN

Kinekring Scheldekracht

Nieuwsbrief #2 2020

logo_KKSK_transp

COVID 19

De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Dit is de “versterkte” fase 2 in de beheersing van corona in ons land.

Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen (“social distancing”).

Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote evenementen (+1.000 personen) af te gelasten of de contacten op scholen te beperken. Er zijn ook extra maatregelen om ouderen te beschermen.

Bovenstaande informatie is gisteren reeds uitgebreid verspreid via de media.

Graag benadrukt AXXON dat u als zorgverlener ook best onnodige bijeenkomsten vermijdt.

Dit is een uitdrukkelijke vraag van de overheid aangezien zorgverleners een cruciale rol spelen in de opvolging van de huidige toestand rond COVID-19.
Als we samen hierop letten, aandacht blijven hebben voor handhygiëne e.d. en thuis blijven als we ziek zijn, kunnen we ervoor zorgen dat COVID-19 in ons land niet doorbreekt of op z’n minst een minder grote uitbraak wordt.
Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen wij naar onze website: COVID-19.

Het item zorgverlener en bijeenkomsten verdient onze bijzondere aandacht:

Vermijd onnodige bijeenkomsten van zorgverleners (11 maart 2020)

  • Het wordt ten zeerste afgeraden om symposia, studiedagen, en grote bijeenkomsten voor zorgverstrekkers te organiseren of bij te wonen.
  • Het wordt aangeraden om crowding van zorgpersoneel waar mogelijk te vermijden (bv. in de cafetaria).
  • Het wordt aangeraden om vergaderingen van zorgverstrekkers uit te stellen indien niet dringend of noodzakelijk. Men kan de meeste vergaderingen ook organiseren via teleconferencing.
  • Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk op afspraak te werken en waar mogelijk maatregelen te nemen om het aantal personen in wachtkamers te verminderen (bv. meer tijd voorzien per afspraak en dus minder mensen per uur).
Deze info is terug te vinden op website van Zorg en Gezondheid: Vermijd onnodige bijeenkomsten van zorgverleners.

Verder heeft de Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) na overleg met de woonzorgsector beslist om de deuren te sluiten van alle woonzorgcentra voor externe bezoekers. De maatregel gaat vanaf donderdag van start en loopt tot het einde van de paasvakantie. Ook de dienstencentra sluiten de deuren voor bezoekers. Ook dit is al uitgebreid aan bod gekomen in de media.

In het kader van bovenstaand advies is het aangewezen om uw geplande bijeenkomsten af te gelasten en uit te stellen naar een latere datum!

Er wordt door AXXON contact opgenomen met Pro-Q-Kine om de gevolgen in het kader van de kwaliteitsbevordering in te schatten, alsook om te overleggen welke maatregelen er kunnen genomen worden ter remediëring van de huidige problematiek op langere termijn.
Zodra hieromtrent meer informatie beschikbaar zal deze ten gepaste tijden worden gedeeld.

Daarnaast heeft AXXON ook contact met Sciensano (www.sciensano.be) om procedures voor kinesitherapeuten op te stellen. Het is nu wachten op publicatie van deze procedure op de website van Sciensano en dan kunnen we deze ook delen via onze standaard communicatiekanalen (website, nieuwsbrieven e.d.) samen met een aantal FAQ’s.
MailPoet