Kinekring Scheldekracht

Nieuwsbrief #4 2019

logo_KKSK_transp
Via deze nieuwsbrief verspreiden we de nieuwsflash van ELZ Scheldekracht.
Inschrijven via info@elzscheldekracht.be

Nieuwsflash ELZ Scheldekracht - Veranderforum

Capture
84d48338-0583-4c5a-8a14-b95d4893c8f9

| Agenda veranderforum 03/12/2019

  • VZW-vorming
  • Beleidsplan (zie ook verder in deze nieuwsflash hiervoor)
  • Lopende projecten
  • Varia
Omwille van praktische redenen, vragen wij in te schrijven vóór 27/11/2019.

| Oproep: waar dient ELZ Scheldekracht prioritair op in te zetten?

Bepaal mee waar we binnen onze zone prioritair op zullen inzetten via deze bevraging.
Tijdens het volgend veranderforum gaan we hier dan actief mee aan de slag.

Het ontwerpvoorstel van het beleidsplan is hier terug te vinden.
Opgelet, dit is een voorlopige versie en wordt nog verder uitgewerkt op vlak van o.a. de omgevingsanalyse.

| ELPF voor ouderen

Nogmaals een warme oproep tot het doorverwijzen van 65+ in de regio Scheldekracht!
De eerste reacties zijn bijzonder positief, zowel van doorverwijzers als van de eerste cliënten.
Het aanbod is er, het is bijzonder toegankelijk - zowel naar kostprijs als naar regio, maar het moet mee verspreid worden!

Lisa komt zichzelf en het ELP-aanbod ook heel graag persoonlijk bij jullie organisatie / bewoners / vrijwilligers,...
Ook voor vragen naar extra promotiemateriaal (affiches, folders, ...) kan je terecht bij Lisa.

| Verslag voorlopige zorgraad 09/10/2019

Op 09/10/2019 kwam de zorgraad een eerste keer samen. Het verslag van deze bijeenkomst kan je hier terugvinden.
MailPoet